Strategický rámec MAP ve vzdělávání

Strategický rámec MAP vzdělávání do roku 2023 na území správního obvodu Prahy 16 (Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav) je klíčovým dokumentem, který byl připraven a vytvořen v souladu s metodickými materiály MŠMT a Postupy MAP.  

AKTUÁLNÍ verze č. 2 byla schválena řídícím výborem na jednání, které se uskutečnilo 26. února 2018.

Pro identifikaci priorit na území správního obvodu byli zapojení aktéři působící v oblasti předškolního, základního, základního uměleckého, neformálního a zájmového vzdělávání.

Vytisknout