Úřad: Nutnost objednat se předem a další změny

Vzhledem ke krizovému opatření a v souvislosti s nařízením vlády České republiky jsou úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 pouze v

pondělí a středu od 8.00 do 11.00 hodin

Na všechna pracoviště (krom podatelny) je potřeba se
PŘEDEM OBJEDNAT na konkrétní pracoviště a přesný čas (e-mailem, telefonicky), ostatní preventivní opatření Úřadu městské části Praha 16 zůstávají nezměněna.

Sběrný dvůr v ulici V Sudech je v provozu v pondělí až pátek od 8.00 do 11.00 hodin a je v tuto dobu určen pouze pro podnikatele a odpad vzniklý jejich profesní činností. Všechna předání odpadu jsou po dobu mimořádných opatření zpoplatněna.

Na základě stanoviska Ministerstva vnitra není možné provádět náběry nových osobních dokladů z důvodu povinného zakrytí dýchacích cest (roušky) - tzn. nelze v tuto chvíli požádat o nový občanský průkaz či cestovní doklad.
Zároveň občané, kterým  v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svou totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. To samé platí i pro řidičský průkaz:

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (pdf, 80 kb)

Ministerstvo vnitra rozhodlo i o promíjení sankcí za nedodržení lhůt v oblasti veřejné správy:

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu (pdf, 176 kb).

Náš úřad taktéž bude promíjet nedodržení lhůt splatnosti místních poplatků, v této době je to je např. poplatek ze psa.

Vloženo: 23.03.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 706 x
Vytisknout