Usnesení zastupitelstva č.12

Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/4 v k.ú. Radotín o výměře 66 m2

Číslo zastupitelstva: 21
č. 12
Ze dne 20.06.2022

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 557/4 v k.ú. Radotín o výměře 66 m2
Zveřejněno: 28.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 264 x
Vytisknout