Usnesení zastupitelstva č.23

Uzavření směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla, nám. Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 1435 a parc.č 2511/19 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2511/23 a pozemek parc.č. 2547/2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla s finančním vypořádáním

Číslo zastupitelstva: 19
č. 23
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla, nám. Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 1435 a parc.č 2511/19 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2511/23 a pozemek parc.č. 2547/2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla s finančním vypořádáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve výši 15.526,- Kč ze strany MČ Praha 16 ve prospěch Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 237 x
Vytisknout