Usnesení zastupitelstva č.22

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Panenkou, Velké Přílepy, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/59 o výměře 23 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 22
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Panenkou, Velké Přílepy, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/59 v k.ú. Radotín o výměře 23 m2, který je zastavěný stavbou bez čp/če – garáží ve vlastnictví kupujícího.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 208 x
Vytisknout