Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu je financován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován společností Pražské služby, a.s.

Velkoobjemový kontejner je přistaven vždy po dobu čtyř hodin. Po celou tuto dobu je u kontejneru přítomna obsluha. 

Do kontejnerů je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, umyvadla nebo WC mísy.

Bližší informace podají pracovnice Oddělení životního prostředí OVDŽP Úřadu městské části Praha 16, tel.: 234 128 430 (Ing. Jíchová, Ing. Nováková).

 Datum  Den  Čas  Místo 
13. března Úterý  14-18 hodin  Zderazská
 U stanoviště separovaného odpadu 016/017 
 (u garáží) 
 20. března  Úterý  14-18 hodin  Vojetická
 Za stanovištěm separovaného odpadu  016/006
  27. března  Úterý  14-18 hodin  Ke Zděři
 Přibližně proti ul. Zítkova
3. dubna Úterý 
 14-18 hodin Strunkovská
 (Prostranství proti čp. 1185/1)
24. dubna Úterý 14-18 hodin
 Věštínská 
 U stanoviště separovaného odpadu 016/004
 (Slepá ulice směrem k bytovým domům)
9. května Úterý 14-18 hodin (staré) Sídliště 
 (Za nákupním střediskem)
 15. května Úterý 14-18 hodin Prvomájová 
 U podzemního stanoviště 
 separovaného odpadu 016/042
22. května Úterý 14-18 hodin Živcová 
 U stanoviště separovaného odpadu 016/009
29. května Úterý 14-18 hodin Na Rymáni 
 U stanoviště separovaného odpadu 016/021
12. června Úterý 14-18 hodin Výpadová 
 U stanoviště separovaného odpadu 016/032
 (u čp. 1330 za Fematem)
26. června Úterý 14-18 hodin Otěšínská 
 (Otočka bus MHD 245)
Zveřejněno: 13.02.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1589 x
Vytisknout