Veřejné sbírky - zapečeťování, otevírání a přepočítávání pokladniček

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický (pokladna), náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

a) osvědčení o oznámení konání veřejné sbírky vydané Magistrátem hl. m. Prahy
b) pokladničky

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Stručně Úplné znění