Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Kina Radotín. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 12. února 2018 do 12.00 hodin.

Městská část Praha 16

se sídlem Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00

zastoupená starostou Městské části Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici: VEDOUCÍ KINA RADOTÍN

 

Pracovní poměr na dobu:  NEURČITOU

Místo výkonu práce:  Městská část Praha 16

Termín nástupu:  1. 3. 2018

Platová třída:  8.

Pracovní úvazek:  zkrácený

 

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

Stanovené podmínky:

 1. způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

 2. vzdělání minimálně středoškolské s maturitou

 3. znalost práce s PC (Internet, MS Outlook, Microsoft Office, práce s databázemi)

 4. pracovní zkušenosti v oblasti kulturních aktivit nebo organizace veřejných akcí

 5. psychická odolnost, kreativita, samostatnost

 6. časová flexibilita (večerní, víkendová, mimořádná představení), spolehlivost

 7. pečlivost, komunikační schopnosti a příjemné vystupování.

  Výhody:

 • praxe v oboru

 • zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, základní ekonomické znalosti

 • znalost anglického nebo francouzského jazyka

 • řidičské oprávnění skupiny B

Součástí přihlášky k výběrovému řízení budou:

 1. základní údaje o uchazeči (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis, kontaktní telefon, případně e-mail)

 2. strukturovaný životopis

 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 5. motivační dopis a písemně zpracovaná vlastní vize řízení Kina Radotín (personální obsazení, dramaturgické a technické zajištění, propagace), souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00 nejpozději do 12. února 2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

 

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202, další informace: Jiří Rydrych, tel.: 604 353 654.

 

Praha 22. leden 2018 

  Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 23.01.2018 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 629 x
Vytisknout