Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16

se sídlem Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00

zastoupená starostou Městské části Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici: VEDOUCÍ KINA RADOTÍN

 

Pracovní poměr na dobu:  NEURČITOU

Místo výkonu práce:  Městská část Praha 16

Termín nástupu:  1. 3. 2018

Platová třída:  8.

Pracovní úvazek:  zkrácený

 

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

Stanovené podmínky:

 1. způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

 2. vzdělání minimálně středoškolské s maturitou

 3. znalost práce s PC (Internet, MS Outlook, Microsoft Office, práce s databázemi)

 4. pracovní zkušenosti v oblasti kulturních aktivit nebo organizace veřejných akcí

 5. psychická odolnost, kreativita, samostatnost

 6. časová flexibilita (večerní, víkendová, mimořádná představení), spolehlivost

 7. pečlivost, komunikační schopnosti a příjemné vystupování.

  Výhody:

 • praxe v oboru

 • zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, základní ekonomické znalosti

 • znalost anglického nebo francouzského jazyka

 • řidičské oprávnění skupiny B

Součástí přihlášky k výběrovému řízení budou:

 1. základní údaje o uchazeči (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis, kontaktní telefon, případně e-mail)

 2. strukturovaný životopis

 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 5. motivační dopis a písemně zpracovaná vlastní vize řízení Kina Radotín (personální obsazení, dramaturgické a technické zajištění, propagace), souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00 nejpozději do 12. února 2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

 

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202, další informace: Jiří Rydrych, tel.: 604 353 654.

 

Praha 22. leden 2018 

  Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 23.01.2018 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 417 x
Vytisknout