Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Kanceláře úřadu - Úsek propagace. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 20. března.
Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA 
KANCELÁŘE ÚŘADU – ÚSEK PROPAGACE

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.4.2019
Platová třída: 9.

Popis pracovní činnosti:

a) propagace městské části v místních i celorepublikových médiích,
b) příprava článků a dalších podkladů pro Noviny Prahy 16 a elektronická média,
c) komplexní správa webových stránek, Extranetu a facebookového profilu městské části,
d) pořizování fotodokumentace z pořádaných akcí,
e) asistentské práce pro vedení úřadu.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání minimálně vyšší odborné, případně středoškolské s maturitou,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
c) organizační a komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu),
d) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita, 
e) spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
a) dobrá znalost mediálního prostředí,
b) praxe v obdobné pozici či ve veřejné správě, 
c) řidičské oprávnění skupiny B. 
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době), 
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok, 
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, finanční podpora vzdělávání cizího jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 20.3.2019 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, tel.: 234 128 200.


Praha 1. březen 2019


Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 01.03.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 226 x
Vytisknout