Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru sociálního - veřejného opatrovníka. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 13. května.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16

vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA 
ODBORU SOCIÁLNÍHO - VEŘEJNÝ OPATROVNÍK

 

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU

Místo výkonu práce: Praha

Předpokládaný termín nástupu: 3.6.2019

Platová třída: 10.

Popis pracovní činnosti:

a) zajišťování agendy péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, a to včetně sociálně-právního poradenství,
b) poskytování soustavné sociální pomoci,
c) zajišťování agendy sociálního kurátorství pro dospělé,
d) vykonávání veřejného opatrovnictví,
e) ustanovování zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlížení na plnění povinností příjemce.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky:

a) vzdělání minimálně vyšší odborné sociálního směru v oborech vzdělání dle ustanovení § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
c) orientace v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění,d) organizační a komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu),
e) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita, 
f) spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhody uchazeče:

a) praxe ve veřejné správě nebo v sociální oblasti,
b) prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, nejlépe pro správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví,
c) řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízené zaměstnanecké výhody:

a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době), 
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok, 
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, finanční podpora vzdělávání cizího jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 13.5.2019 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Mgr. Jitka Stejskalová, tel.: 234 128 310.

Praha 16. duben 2019

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16


Zveřejněno: 16.04.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 988 x
Vytisknout