Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Kanceláře úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 12. června 2020.


Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA KANCELÁŘE ÚŘADU, ÚSEK KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK


Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU 
Místo výkonu práce: Praha 
Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2020 
Platová třída: 9. – 10. (v závislosti na splnění kvalifikačních předpokladů) 

Popis pracovní činnosti:
a) řeší ve spolupráci s jednotkami Integrovaného záchranného systému ČR všechny mimořádné události na území městské části a správního obvodu,
b) zpracovává opatření pro mimořádné události a krizové stavy,
c) zajišťuje ochranu před povodněmi, organizuje podle rozhodnutí povodňové komise nebo krizového štábu technická opatření prováděná za povodně,
d) připravuje podklady pro připravenost městské části k plnění opatření obrany státu,
e) zajišťuje metodickou činnost v oblasti prevence kriminality,
f) plní povinnosti městské části na úseku ochrany utajovaných informací,
g) zajišťuje vymáhání pohledávek Městské části Praha 16.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje: 

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
 
2) Další stanovené podmínky:

a) vzdělání minimálně středoškolské s maturitní zkouškou,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
c) komunikační schopnosti a příjemné vystupování,
d) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita,
e) trpělivost, spolehlivost a pečlivost,
f) řidičské oprávnění skupiny B.
Výhody uchazeče: 
a) praxe ve veřejné správě,
b) praxe v oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí,
c) prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, nejlépe pro správní činnost při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové sestavy.
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou: 
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 12. 6. 2020 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202. 
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, tel.: 234 128 200. 

Praha 18. květen 2020 


Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 18.05.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 1173 x
Vytisknout