Vyjádření k projektu – od nového správce veřejného osvětlení

Novým správcem veřejného osvětlení v Praze je společnost Technologie Hlavního města Prahy, a.s., ta také od 1. dubna zajišťuje vydání stanoviska vlastníka veřejného osvětlení ke stavebním akcím, kterým by tato síť mohla být dotčena.

Ke změně správce osvětlení ve vlastnictví města došlo na základě rámcové smlouvy a správě provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení Hl. m. Prahy ze dne 31. 8. 2017.

Žádosti o vyjádření je možné doručit:

  • elektronicky na e-mail: vyjadreniVO@thmp.cz od 1. 4. 2018

  • osobně na adrese: Dělnická 213/12, 170 00 Praha-Holešovice od 16. 4. 2018

  • poštou na korespondenční adresu: Technologie Hlavního města Prahy, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Do konce března vydává vyjádření společnost Trade Centre Praha, a.s., Blanická 28/1008, Praha 2, e-mail: vyjadreniVO@tcp-as.cz.

Informace o umístění inženýrské sítě veřejného osvětlení je možné získat elektronicky na portálu společnosti PREdistribuce: a.s. – www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/zakaznici/informace-o-existenci-siti/

Zveřejněno: 27.03.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 968 x
Vytisknout