Výstavba první etapy Centra Radotín byla zahájena

Výstavba Centra Radotín, zemní práce a archeologický výzkum, 6.1.2015Revitalizace Centra Radotín začíná s etapou A – výstavbou obytného souboru při ulici Na Betonce.

Firma VCES Property Development a.s. zahájila první práce na ploše, kde by měly vyrůst nové domy, jejím vyčištěním a demolicí pozůstatků různých technických budov. To vše probíhalo již od listopadu 2015.

Každého, kdo bydlí v okolí staveniště, samozřejmě zajímá, jak moc a kdy ho bude výstavba ovlivňovat. Takže jaký je výhled pro nejbližší měsíce?

Výstavba Centra Radotín, zemní práce a archeologický výzkum, 6.1.2015Nyní, společně s prvními skrývkami, na místo nastoupili archeologové z Archeologického ústavu Akademie věd ČR Praha. Probíhá zde intenzivní výzkum, který odkryl osídlení z doby bronzové. Po ukončení terénní části výzkumu investor plánuje dokončení zemních prací (zpětné zásypy). Termín uzavření této fáze předpokládá do konce srpna 2016.

Hrubá stavba nosných konstrukcí by měla probíhat v období od února do konce srpna 2016. Fasáda a střechy se v návaznosti na to budou dokončovat do první poloviny prosince 2016. 

Pro nové parkoviště, které vznikne na náměstí Osvoboditelů u křižovatky ulice Na Betonce a zásobovací uličky, je již hotová projektová dokumentace, samotnou parkovací plochu s 22 novými parkovacími místy by měla firma EKIS, s.r.o. mít hotovou do konce dubna.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii
Zveřejněno: 13.01.2016 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3336 x
Vytisknout