"Zachraňme Berounku v její přírodní kráse i pro budoucí generace," volají starostové

Tisková konference k vyjádření nesouhlasu se záměrem splavnění Berounky se konala dnes, v pondělí 21. května v Praze-Radotíně.

Deklarovat a objasnit svůj jednoznačný postoj a nesouhlas se záměrem splavnění tohoto vzácně zachovalého přírodního toku pro motorovou lodní dopravu přišli představitelé několika obcí a městských částí a hlavního města Prahy (Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16, Filip Kořínek, starosta Města Černošice, Michal Popek, starosta Městské části Praha – Lipence, Stanislav Fresl, starosta Městské části Praha – Velká Chuchle a Jana Plamínková, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy.)

Setkání se uskutečnilo stylově přímo u Berounky. Právě záměr splavnění řeky předpokládá v budoucnu její využití pro rekreační a turistickou plavbu a tím i realizaci rozsáhlých stavebnětechnických děl. Starostové proto navrhují změnu zákona, kterou by byla Berounka vypuštěna z těchto plánů a byla tak uchráněna před možností umělých úprav koryta, budování jezů a zdymadel, jak s tím počítá generel splavnění.

Berounce hrozí splavnění dopravními loděmi, 21.5.2018 (reportáž TV Praha z tiskové konference konané v Radotíně):V případě realizace by měl tento záměr zásadní dopad na změnu a přírodní charakter podoby řeky. „Výstavbou jezu a plavební komory nedaleko soutoku s Vltavou, na prvním říčním kilometru, by došlo ke zpětnému vzdutí a zvýšení hladiny Berounky o jeden a půl až dva metry. To by mělo okamžitý a podstatný vliv na mnoho staveb, například v jedné z radotínských lokalit nazvané Šárovo kolo,“ uvádí radotínský starosta Karel Hanzlík. Výstavbou vodních děl by mohlo dojít k zásadnímu snížení retenční schopnosti celé údolnice od Dolních Černošic až po soutok, což by znamenalo rychlejší nástup povodňových stavů i pro hlavní město Prahu.

V květnu 2015 podepsaly městské části a obce v oblasti soutoku Berounky a Vltavy společné Memorandum, kterým vyjádřily zájem na spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Vltavy a Berounky. K memorandu se následně připojilo i hlavní město Praha. V září 2015 schválili starostové deseti obcí sdružených ve svazku obcí Region Dolní Berounka společné stanovisko, kterým žádají, aby byla Berounka vypuštěna ze seznamu toků určených pro motorovou lodní dopravu v příloze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Také zastupitelstva městských částí (Praha 16, Praha 12, Praha-Lipence, Praha-Velká Chuchle a Praha – Zbraslav) přijala usnesení, v nichž vyslovila svou nesouhlas se záměrem splavnění Berounky. 

Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy již několik let připravuje realizaci přírodního Příměstského parku Soutok. Jeho cílem je zachovat cenné přírodní hodnoty v této oblasti. I ve strategických materiálech Povodí Vltavy s.p. se pro Berounku počítá se zachováním a posílením jejího přírodního charakteru. „Podle našich informací probíhají v současné době jednání ministerstva dopravy s ministerstvem životního prostředí o rozsahu, ve kterém bude Berounka ze seznamu splavných toků vypuštěna. Ministerstvo životního prostředí navrhuje úplné vypuštění celého toku řeky, ale ministerstvo dopravy údajně přišlo s variantou, že by byla zachována jako splavná po město Černošice,“ píše se v otevřeném dopise starostů adresovaném Vládě České republiky.

Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018

„Stavební zásahy by zhoršily již dnes kritickou povodňovou situaci místních obyvatel a otevřely by oblasti pro průmyslové využití, protože v úseku do Radotína se počítá i s nákladní dopravou. Splavnění Berounky je nutné v současné době považovat za zcela překonané,“ dodala zbraslavská starostka Zuzana Vejvodová.

Otevřený dopis adresovaný Vládě České republiky (pdf, 1,3 MB)

Snímky ve fotogalerii zde na webu nebo na https://photos.app.goo.gl/r05QNk4PquoisjoX2
Zveřejněno: 21.05.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4753 x
Vytisknout