Usnesení zastupitelstva č.25

Záměr prodeje pozemku parc. č. 2631/7 o výměře 3 m2 paní Ing. Blance Novotné, MBA, Praha - Radotín a záměr prodeje pozemku parc. č. 2631/8 o výměře 3 m2 panu Zdeňkovi Kramlovi, Praha - Radotín

Číslo zastupitelstva: 19
č. 25
Ze dne 18.12.2017

1.  s o u h l a s í

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2158/1 a 2158/2 v k.ú. Radotín Ing. Blance Novotné, MBA, Praha 5 – Radotín. 

2.  s o u h l a s í

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2159 a 2160 v k.ú. Radotín panu Zdeňkovi Kramlovi, Praha 5 – Radotín. 
Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 215 x
Vytisknout