Usnesení zastupitelstva č.29

Záměr směny pozemku parc.č. 2583/7 o výměře 18 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 962/2 o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara a Zuzany Procházkových, Praha 5 - Radotín a manželů Josefa a Evy Šobrových, Praha 5 - Radotín s případným finančním vyrovnáním

Číslo zastupitelstva: 19
č. 29
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

se záměrem směny části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 962 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara a Zuzany Procházkových, Praha 5 - Radotín a manželů Josefa a Evy Šobrových, Praha 5 - Radotín s případným finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 222 x
Vytisknout