Usnesení rady č.1245

Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka NN pro dopravní areál firmy Vlk“ na pozemku parc.č. 2511/18 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Františkem Vlkem, Praha – Braník

Číslo rady: 82
č. 1245
Ze dne 29.11.2017

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka NN pro dopravní areál firmy Vlk“ na pozemku parc.č. 2511/18 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Františkem Vlkem, Praha – Braník.

Zveřejněno: 05.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 259 x
Vytisknout