Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2023

Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2023, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Zveřejněno: 08.07.2024 – Kateřina Valínová ; Přečteno 63 x
Vytisknout