Usnesení zastupitelstva č.3

Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2021

Číslo zastupitelstva: 21
č. 3
Ze dne 20.06.2022

s o u h l a s í

v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s celoročním hospodařením Městské části Praha 16 za rok 2021 v předloženém znění.

Zveřejněno: 28.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 291 x
Vytisknout