Závěry z mimořádné prohlídky radotínské lávky

vyzadujiZa účasti autorizovaného inženýra pro mostní konstrukce a držitele oprávnění pro provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů Ing. Romana Šafáře, Ph.D. byla dne 9. a 12. prosince provedena mimořádná prohlídka lávky pro pěší a cyklisty přes Berounku v Radotíně. 

Ze závěrů mimořádné prohlídky vyplývají krátkodobá i dlouhodobější opatření, při jejichž realizaci je možné zachování omezeného provozu lávky až do doby výstavby nové - maximálně však do roku 2020.

Krátkodobá opatření zahrnují umístění zábran pro zamezení vjezdu motocyklů a automobilů, umístění dopravní značky oznamující, že lávku je možno používat pouze jednotlivými osobami, umístění zákazu vstupu na lávku při rychlosti větru větší než 10 m/s a osazení varovné tabulky s upozorněním na nerovnosti v pochozí ploše lávky. Tato opatření budou realizována v nejbližší možné době.

Dlouhodobější opatření zahrnují rozšíření provizorního podepření lávky a úpravy závěsů lávky dle projektové dokumentace, která bude dodána do 8.1.2018.

Zveřejněno: 21.12.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2826 x
Vytisknout