Zřízení datové schránky

Zřízení datové schránky 

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Zřízení datové schránky (DS) a přidání pověřené osoby k přístupu do DS ze systému Czech POINT

4. Základní informace k životní situaci

Datovou schránku si může zřídit každá fyzická osoba.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům (plně svéprávná).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při zřízení datové schránky: jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, číslo občanského průkazu.

Při přidání pověřené osoby k přístupu do DS: jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, číslo občanského průkazu, IČ (identifikační číslo),název obchodní firmy, sídlo.

  • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby).
  • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím orgánů veřejné moci.
  • Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS.
  • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost.
  • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost.
  • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM.
  • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS:
Podáním žádosti osobně v písemné formě nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kontaktního místa tzv. Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným občanským průkazem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven pouze při prvním zřízení DS nebo přidání pověřené osoby k přístupu do DS, za každé další se platí 200 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

--

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

--

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

18. Jaké jsou související předpisy

Související právní předpisy nejsou stanoveny. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují. Opravné prostředky nejsou stanoveny. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Není stanoveno. 

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny. 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara
Řičařová Martina, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.2.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 13.06.2011 –Kateřina Drmlová   |   Aktualizováno: 26.11.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 8863 x
Vytisknout