Zvláštní užívání komunikací

Zvláštní užívání komunikací

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Zvláštní užívání komunikací

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tímto pojmem se rozumí  jakékoliv užívání komunikace než je obecné a je blíže specifikováno v § 25 tohoto zákona.
Pro naše potřeby je jím míněno umísťování reklamních zařízení, stavebních zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních stánků, pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí, pokud by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává ten, v jehož zájmu má být zvláštní užívání komunikací povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel. Rozhodnutí je vydáváno na zhotovitele akce, případně uživatele či provozovatele zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, kancelář č. 21, 22.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací je nutno doložit přesné určení místa účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (druh stavebních prací, způsob prodeje a v jakém zařízení, rozsah akce apod.). Dále je nutno uvést jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho rodné číslo a adresu, u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČO. Pokud je zvláštním užíváním vyvolána změna, či potřeba dopravního značení je nutno dodat situaci s jeho návrhem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na našich webových stránkách v sekci Úřad MČ - Formuláře - Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy.
V tištěné podobě rovněž na oddělení dopravy.
Je třeba upozornit, že při zohlednění podkladů, které jsou pro vydání rozhodnutí potřebné, je možné o toto rozhodnutí požádat bez příslušného formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se odvíjejí od délky trvání zvláštního užívání komunikací s tím, že při době trvání do 10 dnů je poplatek 100 Kč, nad 10 dnů do 6 měsíců 500 Kč a od 6 měsíců do 1 roku 1000 Kč. U invalidních parkovišť je vydání rozhodnutí bez poplatku. Poplatek je možné uhradit přímo na našem odboru nebo složenkou. Zaplacení je nutno provést před obdržením rozhodnutí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 až 60 dnů (dle správního řádu).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Vlastník dotčené komunikace a Policie ČR, může-li zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek rozhodnutí povolující zvláštní užívání komunikací.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možno zaslat vyplněnou žádost na e-maily: jan.martinek@praha16.eulenka.moravcova@praha16.eu či prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem elpodatelna@praha16.eu .

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání ve smyslu správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou k dispozici.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Martínek Jan
Moravcová Lenka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.4.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.4.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 12.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.04.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11418 x
Vytisknout