Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Oznámením o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Odbor územního rozvoje MHMP informuje o zahájení řízení o jeho vydání.

Zveřejněno: 11.06.2018 – Jana Kolbaská Vlčková ; Přečteno 362 x
Vytisknout