PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: vedoucí Kina Radotín
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na zkrácený úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha 16, Úřad městské části Praha 16
Adresa: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
vedoucí Kina Radotín.

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Městská část Praha 16
Termín nástupu: 1. 3. 2018
Platová třída: 8.
Pracovní úvazek: zkrácený

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
Stanovené podmínky:
a) způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
b) vzdělání minimálně středoškolské s maturitou
c) znalost práce s PC (Internet, MS Outlook, Microsoft Office, práce s databázemi)
d) pracovní zkušenosti v oblasti kulturních aktivit nebo organizace veřejných akcí
e) psychická odolnost, kreativita, samostatnost
f) časová flexibilita (večerní, víkendová, mimořádná představení), spolehlivost
g) pečlivost, komunikační schopnosti a příjemné vystupování.
Výhody:
• praxe v oboru
• zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, základní ekonomické znalosti
• znalost anglického nebo francouzského jazyka
• řidičské oprávnění skupiny B

Součástí přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) základní údaje o uchazeči (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis, kontaktní telefon, případně e-mail)
b) strukturovaný životopis
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
e) motivační dopis a písemně zpracovaná vlastní vize řízení Kina Radotín (personální obsazení, dramaturgické a technické zajištění, propagace)
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00 nejpozději do 12. února 2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202, další informace: Jiří Rydrych, tel.: 604 353 654.