PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Třebotov
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Obecní úřad Třebotov
Adresa: Klidná 69, 252 26 Třebotov

Obec Třebotov
Obecní úřad Třebotov
Klidná 69, 252 26 Třebotov
www.obectrebotov.cz

Obec Třebotov vyhlašuje dne 11. ledna 2018

konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované obcí Třebotov:

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace, se sídlem, Hlavní 190
252 26 Třebotov, IČ 498 55 328.

Požadavky:
1) vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2) občanská a morální bezúhonnost
3) dobrý zdravotní stav
4) znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení
5) organizační a řídící schopnosti
6) přehled v současných výukových trendech a inovativní přístup

Náležitosti přihlášky:
1) přihláška
2) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení u vysokoškolského vzdělání)
3) přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
4) strukturovaný profesní životopis
5) nástin rozvoje školy v rozsahu max. 4 stran
6) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
7) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání
8) lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
9) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo: 1. červenec 2018

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 27. února 2018 na adresu:

Obecní úřad Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov, na obálku napište „Konkurs“.

Jitka Šůrová, starostka