Bývalé zahradnictví čeká obnova

Objekt bývalého zahradnictví, včetně tří skleníků v ulici Nad Berounkou, nacházející se v těsné blízkosti Místa u řeky, přestal sloužit svému účelu v roce 2014. Jeho majitelem byl dosud stát, který svěřil hospodaření s tímto majetkem Státnímu pozemkovému úřadu.

Jelikož vzhled a osud celého areálu nebyl radotínské radnici lhostejný, oslovili zástupci samosprávy v červenci roku 2015 Státní pozemkový úřad s žádostí o prověření možnosti bezúplatného převodu objektu bývalého zahradnictví do majetku Hlavního města Prahy a svěření do správy MČ Praha 16. Žadatele podpořila svým souhlasným rozhodnutím i Rada hl. města Prahy. Představou místní radnice bylo revitalizovat okolí a využít areál pro zájmovou činnost, neboť svou polohou areál navazuje na bezprostřední okolí základní školy, gymnázia a přilehlé Místo u řeky.

„Rozběhlo se značně komplikované kolo vyjednávání se státem o možné formě převodu, kdy bylo ze strany vlastníka rozhodnuto, že bezúplatný převod možný není a jedinou možností je koupě budovy a jejího příslušenství, a to pouze po zahájení řádného privatizačního projektu předloženého ke schválení vládě s následnou realizací ze strany ministerstva financí,“ přibližuje průběh více jak dvouletého složitého procesu radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. V kontextu výše uvedeného musela např. i Rada hl. m. Prahy vydat nové stanovisko k získání objektu a jeho příslušenství formou koupě. Souhlasné usnesení bylo vydáno v červnu 2016.

vyzaduji

Areál bývalého zahradnictví v ulici Nad Berounkou, 8.3.2018

V rámci časově náročného privatizačního projektu se prováděl např. i ekologický audit ze strany České inspekce životního prostředí a současně byla vyžadována stanoviska dalších institucí. Vše se nakonec, díky vytrvalosti několika málo osob, podařilo dotáhnout do zdárného konce. Privatizační projekt byl schválen usnesením vlády v srpnu 2017. Následovalo provedení všech potřebných úkonů k uzavření kupní smlouvy, která byla podepsána v lednu 2018.

„Fyzické předání objektu proběhlo před pár dny, a to 1. března 2018,“ sděluje starosta Hanzlík. „Konečně budeme moci odstranit chátrající, nevzhledné konstrukce skleníků a pokračovat v kultivaci prostoru. Rovněž budou zahájeny, v součinnosti s místním skautským oddílem, který bude objekt a přilehlý pozemek využívat pro svoji činnost, práce na rekultivaci objektu a blízkého okolí.“ A tak pravděpodobně brzy uvidíme velké proměny celého místa, které ožije i díky činnosti radotínského skautského oddílu, jenž získá konečně důstojné zázemí pro svoji záslužnou práci s mládeží.

vyzadujivyzadujivyzadujivyzadujivyzaduji

Zveřejněno: 08.03.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2398 x
Vytisknout