Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1772 ze dne 17.7.2018 vyhlášení Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019.

Veškeré informace týkající se výše vyhlášených programů včetně podmínek je možné získat na odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, oddělení regionálního školství, na telefonním čísle 236 005 242 (Ing. Pavlína Gucká).

Pravidla grantového řízení pro Celoměstské programy podpory vzdělávání, formulář žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu.

 

Zveřejněno: 23.08.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 668 x
Vytisknout