Hledáme kandidáty na přísedící u soudu

Městská část Praha 16 byla oslovena Obvodním soudem pro Prahu 5 se žádostí o volbu nových přísedících.

Obecné předpoklady pro výkon funkce přísedícího jsou stanoveny ustanovením § 60 odst. 1 zákona o soudech a soudcích a dle těchto může být přísedícím ustanoven státní občan České republiky, jenž:

  • je způsobilý k právním úkonům,

  • je bezúhonný,

  • má zkušenosti a morální vlastnosti, které dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat,

  • v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let,

  • souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

U kandidátů na funkci přísedícího narozených před 1. prosincem 1971 je navíc nezbytné splnit požadavky předvídané § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích resp. zákona o předpokladech pro výkon některých funkcí, jenž vymezuje okolnosti, za kterých nemůže být kandidát do funkce přísedícího ustanoven. Neexistence překážek k výkonu funkce přísedícího podle tohoto zákona prokazuje uchazeč „lustračním osvědčením“ a čestným prohlášením.

Dle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o soudech a soudcích může zastupitelstvo obce z kandidátů na funkci přísedícího zvolit přísedícím jen takového občana, který je přihlášen k trvalému pobytuv obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, tedy v obvodu Městské části Praha 16 a současněv obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.

Na základě výše uvedené žádosti si dovolujeme oslovit širokou veřejnost s tím, aby případní kandidáti, mající zájem o výkon uvedené funkce a splňující shora stanovené zákonné podmínky, směřovali své přihlášky na adresu Městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, k rukám vedoucího Odboru občansko správního, a to nejpozději do 18. května 2018.

Zveřejněno: 23.04.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 1316 x
Vytisknout