Asanace uhynulé černé zvěře na území Prahy

S ohledem na aktuální nákazovou situaci při výskytu afrického moru prasat zveřejňujeme informace k asanaci uhynulé černé zvěře na území hlavního města Prahy. Nově se od 14.7.2017 vyšetřují na území České republiky i všechna divoká prasata, která byla zjevně sražena dopravním prostředkem. V posledních letech byly nálezy uhynulých prasat téměř nulové, nicméně v minulém týdnu byla nalezena dvě uhynulá prasata divoká.

Veškerá hlášení a koordinace postupů se tímto směrují na Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy, kde je možné se dovolat na krizovou linku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (telefonní číslo 720 995 214). 

K uhynulému kusu se dostaví veterinární inspektor Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy, Městská policie a podle potřeby Hasičský záchranný sbor. Po ohledání a ošetření místa a po označení kadáveru, je k asanaci přivolán asanační podnik se svým kafilerním vozem. Další pitva a odběr vzorků se provádí pracovníky Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj v provozu asanačního podniku Asavet a.s. Biřkov, který pokrývá Prahu jako svojí spádovou oblast.

Další možností asanace je odvoz nalezeného kadáveru uhynulé černé zvěře členem mysliveckého sdružení přímo do Státního veterinárního ústavu Praha. V tomto případě by byla asanace plně v režii myslivců, nicméně tento postup není možné mysliveckému sdružení nařídit a je na dobrovolné bázi. Je ovšem motivován vyplacením příspěvku 1000 Kč. 

K praktickému provedení a hrazení asanace bychom rádi upozornili na ustanovení zákona č. 166/1992 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon), který ve svém § 40 odst. 3 stanoví: „Není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění kadáveru obec.“

Spravovatelem místa nálezu bude tudíž dle dohody Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy, která přivolá firmu k asanaci. Náhrady za asanaci podle rozdělovníku 2 jsou v režii místně příslušné městské části. S ohledem na výše zmíněné budeme zasílat místně příslušné městské části informaci o nalezení kadáveru černé zvěře na jejím území. Pokud budou hranice městské části pro nás nejasné, obešleme obě sousední městské části se sdělením GPS místa nálezu.

Co se týká dvou případů z minulého týdne, nález z pátku 4.8.2017 spadá do místní působnosti ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany a ze soboty 5.8.2017 do místní působnosti ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice.

Informace k africkému moru prasat (dopis Městské veterinární správy v Praze státní veterinární správy ze dne 10.8.2017 (pdf, 321 kB) 

Zveřejněno: 11.08.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1519 x
Vytisknout