Kdy, kde a jak zaplatit poplatek za psa

Poslední březnový den (31.3.) je závěrečným termínem k zaplacení místního poplatků ze psů. Přinášíme kompletní informace kdy a kde tento poplatek zaplatit. Úřad městské části Praha 16 jako správce uvedeného poplatku nerozesílá poštovní poukázky k úhradě do termínu splatnosti.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. Hlavního města Prahy.

Roční sazby poplatku
 • Rodinný dům
  Sazba za jednoho psa 300 Kč, za druhého a dalšího 600 Kč.

 • Ostatní bytové domy
  Sazba za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého psa a dalšího 2 250 Kč.

 • Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud nemá jiný příjem (rodinné domy a ostatní bytové domy)
  Sazba za jednoho psa 200 Kč, za druhého psa a dalšího 300 Kč.

 • Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, která je zároveň vlastníkem objektu
  Sazba za jednoho psa 600 Kč, za druhého psa a dalšího 900 Kč.  
Poplatek je splatný předem, a to nečiní-li více než 600 Kč ročně nejpozději do 31. března každého roku a činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

Kde poplatek zaplatit
 • Hotově v pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha- Radotín (přízemí, dveře č. 1).

 • Poštovní poukázkou prostřednictvím pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
Poštovní poukázky k úhradě do termínu splatnosti nejsou rozesílány. 
Zveřejněno: 07.03.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1109 x
Vytisknout