Usnesení rady č.1484

Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - vyhlášení uzavřeného výběrového řízení na akci „Zařízení pro odvod kouře a tepla“ v rámci investiční akce Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ

Číslo rady: 100
č. 1484
Ze dne 04.07.2018

rada  s o u h l a s í 

s vyhlášením uzavřeného výběrového řízení na akci „Zařízení pro odvod kouře a tepla“ v rámci investiční akce Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ, prostřednictvím společnosti PORSIS s.r.o. na základě uzavřené příkazní smlouvy dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Zveřejněno: 04.07.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 262 x
Vytisknout