OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 
*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Železniční přejezd (Ondřej Franc 17.02.2019 19:44) – Doprava
  Dobrý den,

  píši s dotazem na možnou výstavbu podchodu v oblasti železničního přejezdu v ulici Na betonce, či zda-li se v této otázce uvažuje o jiném řešení?
  Ptám se z toho důvodu, že je nesporným faktem, že současná situace ztěžuje obyvatelům život například i z důvodu velkého přetížení linky. Z čehož pramení snaha občanů cestu si zkracovat, a vždy to tak bude. V poslední době v blízkosti tohoto přejezdu zemřeli dva lidé.

  Moc děkuji za odpověď,
  Ondřej Franc
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 18.02.2019 9:11)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16:
   Železniční přejezd v ulici „U Portlandu“ bude podle rozhodnutí Správy železniční dopravní cesty zrušen a nahrazen podchodem, který spojí ulice Na Betonce s Vrážskou. Stavba bude součástí optimalizace trati Praha – Beroun. Na základě požadavku radotínské radnice bude podchod veden z ulice Na Betonce přímo k autobusovému terminálu a dále na jednotlivá nástupiště rekonstruovaného nádraží, které bude plně bezbariérové. V takovéto podobě by nové pěší spojení mělo navazovat na novou zástavbu Centra Radotín včetně vyústění do prostoru nové radnice, jejíž stavba je plánována na místě dosavadní kotelny. Podle informací Správy železniční a dopravní cesty by měla být výstavba zahájena již v tomto roce, potrvá pak přibližně dva a půl roku, do konce roku 2021 by tedy mělo být bezbariérové propojení již funkční. 
 • Otázka: Stavba oplocení (Černý 22.01.2019 23:12) – Výstavba
  Dobrý den,
  všiml jsem si, že v ulici Na Viničkách je budováno oplocení na pozemku parcelní číslo 1719, popř.2570, patřícího hlavnímu městu,spravovaného MČ.
  Chtěl bych se zeptat na účel a zadavatele tohoto hrazení, které těsně kopíruje vozovku a nenechává žádný prostor na této straně ulice, kde je umístěna zastávka autobusu, a je tak předpoklad k výskytu chodců.
  Děkuji.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 15.02.2019 8:50)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Pavel Švitorka: 
   Plot byl povolen v souvislosti s umístěním autobusové zastávky; hlavním důvodem bylo zabránit znečišťování obecních pozemků odpadem. Zadavatelem byla Městská část Praha 16, práce hradil majitel přilehlého pozemku.
 • Otázka: Neuklizený sníh (Eva Vejvodová 06.02.2019 14:48) – Doprava
  Dobrý den, chci jen upozornit, že ve Slavičí ulici v Radotíně také žijí lidé a musí si dojít nakoupit a zařídit osobní věci. Že si chodníky musíme odhrabat sami o tom už ani nebudu psát, ale silnici už bohužel uklízet nebudeme. Po pěti dnech, od doby, kdy napadl sníh se ve Slavičí ulici se objevila multikára, která zde 2x projela se zdviženou radlicí a solila neshrabaný a zmrzlý sníh. Jsem jenom ženská, nerozumím postupům úklidu, ale myslím, že by se mělo myslet také na odlehlé části, protože lidé, kteří tu bydlí, mají daleko složitější cestu, než lidé, kteří bydlí v centru obce. Tak se ptám, proč se silnice nehrabala, když sníh napadl, protože dnešní výjezd multikáry bylo pouze plýtvání palivem. Eva Vejvodová
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 13.02.2019 14:13)

   Dobrý den,
   na Váš podnět odpovídá Jaroslava Mišovicová z Technických služeb Praha - Radotín:
   Uvedený úsek komunikace Slavičí není zahrnut v plánu zimní údržby. Pracovníci Technických služeb zajistili nad rámec plánu alespoň posyp tak, aby prosolili zbytky zmrzlého sněhu, který nelze pluhovat.


 • Otázka: Vyjádření k odklízení sněhu (Kamil Radonský 06.02.2019 16:50) – Doprava
  Reaguji na odpověď pana Kubce na můj pondělní dotaz: V materiálu Plán zimní údržby komunikací Praha 16 – Radotín 2018 - 2019 jsou v bodě 6 uvedeny časové limity u chodníků, které pan Kubec jistě zná a nebudu je zde opakovat. Reaguji na sněhové srážky v neděli 3.2.2019. Sněžit přestalo dopoledne. Po celou neděli nebyl odklizen sníh z chodníků I. a II. pořadí. Časové limity tedy nebyly v neděli 3.2. dodrženy. Do práce jsem šel v pondělí 4.2.2019 v 8:00 hodin a tehdy byl odklizen sníh z chodníku pouze na ul. Vrážské. Jestli pan Kubec uvádí, že v pondělí 4.4.2019 v 9:10 hodin byl odklizen sníh z chodníků, které jsou v plánu údržby v dané lokalitě, nemohu souhlasit, neboť např. chodník v ulici Nýřanské je podle mapy zimní údržby 2018/19 v II. pořadí a sníh z něj není v částech kde ho neodklidili sami majitelé přilehlých domů, odklizen dodnes. Dle mého tedy Technické služby Praha Radotín neplní své povinnosti vyplývající z materiálu Plán zimní údržby komunikací Praha 16 – Radotín 2018 - 2019 řádně a včas.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 11.02.2019 12:53)

   Dobrý den,

   na Váš příspěvek odpovídá Milan Kubec, vedoucí příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín:

   Děkuji za upozornění. Chodník v Nýřanské ulici skutečně nebyl uklizen v časové normě, protože ho není možné strojově čistit a ve vzniklé kalamitní situaci jsme na něj už zapomněli při následném ručním dočišťování. Časové limity samozřejmě znám, ale v situaci v neděli 3.2.2019 a během následující noci na pondělí 4.2.2019 nebylo v silách Technických služeb Praha - Radotín dodržet termíny dané plánem zimní údržby. O víkendech slouží pouze omezená skupina pracovníků. V pondělí v 9,10 minut už byla většina hlavních chodníků ve Vašem okolí i jinde uklizena. Následně bohužel došlo k prudkému ochlazení a v odklízecích pracích jsme mohli pokračovat jen postupným škrábáním zmrzlých vrstev z chodníků. To se týkalo celé Prahy a vzhledem k celkové situaci vyhlásil od 3.2.2019 centrální dispečink TSK pro Prahu kalamitní stav – během něhož normové termíny neplatí a prvotním úkolem je zprovoznit hlavní přístupové komunikace a vozovky. Ještě v polovině týdne také nebyly uklizeny chodníky dokonce i podél hlavních komunikací, které nejsou ve správě naší městské části.

 • Otázka: bezbariérový přístup Nádraží (Nikola Markvartová 07.02.2019 9:01) – Doprava
  Dobrý den,

  prosím je v budoucnu plánována výstavba bezbariérového přístupu do podchodu při výstupu z vlaku? Čí výtah? Děkuji za odpověď, Nikola Markvartová
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 07.02.2019 9:20)

   Dobrý den,
   bezbariérový přístup na druhé nástupiště bude vytvořen v rámci rekonstrukce nádraží a vybudování podchodu z ulice Na Betonce. Stavba bude součástí optimalizace trati. Podle informací ze Správy železniční a dopravní cesty by měla být výstavba zahájena již v tomto roce, potrvá pak přibližně dva a půl roku, do konce roku 2021 by tedy mělo být bezbariérové propojení již funkční.

 • Otázka: odklízení sněhu ze silnice (Jahoda 05.02.2019 21:52) – Doprava
  Dobrý den, rád bych upozornil odpovědné pracovníky, že na ulici Minerální také žijí lidé. A pokud napadne tolik sněhu jako v neděli a na pondělní ráno, tak se potřebujeme dostat do práce. Od nedělního večera do dnešního dne 5.2. nikdo neprotáhl příjezdovou cestu..
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 06.02.2019 15:35)

   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, odpovídá na něj Milan Kubec,  vedoucí příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín:
   Omlouváme se, kolega jezdil podle starší mapy, v níž měl zadní část Minerální ulice zakreslenou bez údržby a proto se točil ze Solné a do staré části Minerální. Dnes to tam už dáváme do pořádku.

 • Otázka: Neodklizený sníh (Kamil Radonský 04.02.2019 9:29) – Doprava
  Dobrý den, pohybuji se v okolí nádraží, Věštínské ul. a přilehlých ulic. Můžete mi vysvětlit, proč se zimní údržba (posypaná silnice, odhrnutý sníh z chodníku) týká pouze Vrážské ulice? Přilehlé ulice a chodníky (a to ani Věštínská) nebyla a není odklizena. Děkuji.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 06.02.2019 9:19)

   Dobrý den,
   na Váš dotaz odpovídá Milan Kubec, vedoucí příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín:
   4.2.2019 byl do 9 hodin a 10 minut strojně odstraněn sníh ze všech chodníků, které jsou v plánu údržby v dané lokalitě.

 • Otázka: UPC TELEVIZE (Hana Špačkova 10.01.2019 8:10) – Obecné téma
  dOBRÝ DEN, RÁDA BYCH SE ZEPTALA POKUD MI MUŽETE K TOMU VŮBEC NĚCO ŘÍCI JAK JE TO S PŘEVODEM TVNET NA UPC.jAKÉ PODMÍNKY BYLI DOHODNUTY.jEDNÁ SE O TO,ŽŠE ZŘEJMĚ NEBUDU JEDINNA KOMU SPADLA CELIST NAD LEDNOVÝM VYUCTOVANIM KDE Z PŮVVODNÍCH 85.-KČ VYSKOČILA CENA NA 231.-KČ BEZ JAKÉHOKOLIV PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ.pŘED 2 LETY JSME DOSTALI SMLOUVU NA 85.-KČ MĚSÍČNE A PROGRAM START PROČ SE CENA NAJEDSNOU NAVÝŠILA O VICE JAK 15 % PRO MĚ JAKO DŮCHODCE JE TO DOST VELKÁ ČÁSTKA .NEMOHLI BYSTE S TÍM NĚCO UDĚLAT DO BUDOUCNA.DÍKY LOKALITĚ V KTERÉ BYDLÍM NEVÍM ZDA MI POSTAČÍ JEN ANTÉNA JAKO MÁ SPOUSTA OSTATNÍCH LIDÍ A NEPLATÍ NIC JEN POLATKY.DÍKY ZA PŘIPADNÉ RADY NEBO I ŘEŠENÍ .SPAČKOVÁ
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 30.01.2019 11:54)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš příspěvek, na který odpovídá Ing. Jan Farník, radní pro informatiku:
   Na základě tohoto upozornění se uskutečnilo jednání mezi zástupci Městské části Praha 16 a společností UPC. Výsledkem této schůzky je dohoda, podle které bude společnost UPC nadále účtovat tarif ve své původní výši, a to i do budoucna.
   S pozdravem 
   Jana Hejrová

 • Otázka: Bazén_kurzy plavání (Daniela Šináglová 24.01.2019 18:49) – Obecné téma
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda v nově otevřeném bazénu budou probíhat plavecké kurzy pro děti - NE pro školy, školky, ale pro "veřejnost", tedy jako kroužek pro dítě v odpoledních hodinách. Moc děkuji. A zároveň kdy se bazén otevře veřejnosti?
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 30.01.2019 8:16)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá Jan Barák, ředitel Radotínské, o.p.s.:
   Plavecký bazén bude od 8 do 15 hodin vyhrazen pro školy a v odpoledních hodinách pro veřejnost.
   Vznik plaveckého kroužku předpokládáme. S případným zájemcem budeme o provozování plaveckého kroužku jednat.
   Dodáváme, že snahou radnice je spustit zkušební provoz bazénu ve druhém čtvrtletí tohoto roku, a to pouze pro radotínskou základní školu, oficiální spuštění závisí na mnoha faktorech a bude pravděpodobně později. 

 • Otázka: Odstavené auto (Daniela Šináglová 21.01.2019 13:57) – Doprava
  Dobrý den,
  již několik měsíců je v místě, kde se na starém sídlišti vjíždí ke garážím u kolejí velmi nešťastně zaparkované auto zn. 3AS 4562 (viz přiložené foto). Denně tudy projede několik aut kvůli dětem do školky, zdravotnímu středisku, do garáží atd... Auto je podle mě nepoužívané, stojí tam denně, od rána do večera, pořád na stejném místě. Bohužel přes něj není vidět při výjezdu a znepříjemňuje to situaci, když se potkají dvě auta proti sobě. Zároveň pokud je to auto nepoužívané, nemělo by být umístěno někde jinde? Moc děkuji za zjištění, čí to je a zda tam takto v zatáčce opravdu musí stát.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 30.01.2019 8:15)

   Dobrý den, paní Šináglová,
   děkujeme za Váš podnět, po kontrole a nafocení odstaveného vozidla pracovník našeho Odboru místního hospodářství věc nahlásil v pondělí 28. 1. 2019 místnímu oddělení Městské policie hl. m. Prahy. Ta ji bude řešit jako přestupek.Vytisknout