OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 
*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: omezení vstupu na urnový háj (Zdeněk Fiala 22.03.2019 11:27) – Obecné téma
  Dobrý den. Rád bych se zeptal, proč je uzavřen vchod na urnový háj od směrem od lesní cesty - objevil se zde před několika týdny řetěz se zámkem. Pokud zůstává otevřen pouze hlavní vchod, myslím, že to bude činit problémy lidem, kteří mají hrobová místa v horní části urnového háje - budou se přinášet plné a těžké truhlíky s hlínou a květinami a určitě to bude velmi nepohodlné pro všechny, kteří budou muset tyto těžké věci nosit přes celý hřbitov. Nebylo by proto rozumné upravit oplocení a udělat ještě jeden vchod pro horní část urnového háje? Myslím, že by to mnozí ocenili. Děkuji.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 25.03.2019 14:33)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá Milan Kubec, vedoucí Technických služeb Praha – Radotín, v jejichž gesci je i správa a údržba radotínských hřbitovů: 
   K uzavření horního manipulačního vstupu došlo ze dvou důvodů. Jednak do nádoby na hřbitovní odpad občané z okolí odhazují svůj domovní odpad, druhý důvod je bezpečnostní. Jedná se o nezpevněnou plochu a neoficiální vstup, který je určen pouze pro údržbu hřbitova a nikoliv pro veřejnost. 
   O žádné úpravě tohoto vstupu neuvažujeme. 
   Děkujeme za pochopení.
   Jana Hejrová

 • Otázka: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Jiri Vrba 22.03.2019 9:31) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  přistěhoval jsem se, nevím jaký tu jsou výhody důchodce se zahrádkou ,
  když jsem se přistěhoval.
  Na Smíchově je holič, masáže, cvičení pro důchodce.
  Rozdávají komposter atd.
  Děkuji Vrba
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 25.03.2019 13:47)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz. Radotínská radnice například částečně dotuje poznávací zájezdy pro místní seniorky a seniory. Předprodej těchto zájezdů se koná 1. dubna v Kulturním středisku „U Koruny“. Konečná cena je pro seniory 200 korun. Bližší informace najdete zde: Předprodej zájezdů pro seniory
   Jednou za tři měsíce můžete zajít na tzv. čaje o třetí, které se konají v Kulturním středisku „U Koruny“. Jde o program s hudbou, občerstvením a zábavou. Vstup je pro radotínské seniory zdarma. Další "čaj" se koná 4. června. Jak taková setkání probíhají si můžete přečíst v článku: Odpolední dýchánek při čaji.
   Dále zde funguje Klub aktivních a nestárnoucích (zkratka je KAAN), který pořádá různé akce, například v knihovně v Loučanské ulici, různé vycházky, koncerty, atd. Program obvykle zveřejňujeme na našem webu. 
   V domě s pečovatelskou službou mohou radotínští senioři zajít na masáž (cena je pro klienty pečovatelské služby 70 korun, pro ostatní seniory 90 Kč). Na masáže je třeba se objednat, a to přímo u vedoucí Pečovatelské služby Praha – Radotín, paní Ivany Krásné.
   Každý pátek můžete zajít na cvičení (spíše protahovací cviky). Cvičení je cca od 9.30 hodin v domě s pečovatelskou službou v ul. K Cementárně. Bližší informace opět podá paní Ivana Krásná, před první návštěvou se, prosím, domluvte s ní.
   Více informací o pečovatelské službě a pečovatelském domě najdete v tomto článku. 
   Kompostéry naše městská část nezajišťuje. Radnice organizuje svoz bioodpadu, a to prostřednictvím technických služeb. Aktuální informace o místě a času přistavení najdete v tomto textu: Jarní svoz bioodpadu.
   Budete-li chtít bližší informace, obraťte se na mě prostřednictvím e-mailu: jana.hejrova@praha16.eu.
   Děkuji.
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: Havelské posvícení (Jitka Kamarýtová 19.03.2019 8:53) – Kultura
  Dobrý den. Ráda bych věděla kdy se můžu, jako prodejce, přihlásit na Havelské posvícení. Děkuji. Jitka Kamarýtová
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 20.03.2019 13:32)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš zájem účastnit se Havelského posvícení. Elektronické přihlášky včetně podmínek pro prodejce budou zveřejněny nejpozději do 12. května. Registrovat se budete moci do 30. června 2019. Bližší info bude na radničním webu: https://www.praha16.eu/Pro-prodejce-1
   S pozdravem 
   Jana Hejrová
 • Otázka: Nebezpečný sloup veřejného osvětlení (Zdenek Beranek 18.03.2019 15:14) – Obecné téma
  Dobry den, na rohu ulice U Sanatoria a Strážovská je od víkendu silně nakloněný sloup veřejného osvětlení, který hrozí pádem. Prosím o urgetní zajištění nápravy než na někoho/něco definitivně spadne. Děkuji.
  • Odpověď: (Ing. Pavel Jirásek) 19.03.2019 11:30)

   Vážený pane Beránku,

   děkujeme za upozornění na nebezpečně nakloněný stožár veřejného osvětlení. Závada je nahlášena na správce veřejného osvětlení, tedy společnost Technologie hlavního města Prahy, s upozorněním, že jde o stav ohrožující bezpečnost. 

  • Odpověď: (Ing. Pavel Jirásek) 20.03.2019 12:06)
   Dobrý den,
   dnes bylo místo našimi pracovníky kontrolováno, oprava zatím neproběhla. Opětovně proto byla závada urgována na správci veřejného osvětlení se zdůrazněním, že se jedná o havarijní stav.
 • Otázka: objížďka (Jana Procházková 02.03.2019 18:56) – Výstavba
  Vážení, mám dva dotazy. Plánuje se objíždka autobusů Otínskou ulicí při výstavbě kanalizace Zderazská? Naprosto s tímto nesouhlasíme, naše ulice je úzká, když jsme žádali chodník jen po jedné straně, nevyhověli jste nám, nyní kde budeme celý rok parkovat? Navíc při výstavbě kanalizace v Otínské se hnulo celé podloží, zatéká nám do sklepů. Autobusová doprava je zde nepřípustná. Kdy někdo přijde zkontrolovat, co se při výstavbě na nemovitostech poškodilo? Před výstavbou proběhl monitoring nemovitostí, po výstavbě dosud nikoliv. Bojíme se dalšího zhoršení situace. Kam se máme obrátit se současným zatékáním do skelpů pod vozovkou?
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 13.03.2019 12:32)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Milan Bouzek, místostarosta Městské části Praha 16:
   Objížďka autobusů jedoucích do Kosoře a Třebotova ve směru z Radotína (pouze jedním směrem do kopce) a osobních vozů (také pouze jedním směrem do kopce) se plánuje Otínskou ulicí na dobu cca 5 měsíců do doby, než se uzavře konec ulice Otínské a křižovatka Otínské se Zderazskou ulicí pro výstavbu inženýrských sítí.
   Finální řešení objížďky schvaluje, či variantní řešení posuzuje, Dopravní inspektorát Policie ČR a Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a jsou v souladu s platnou legislativou, tak jako je nutnost zachování chodníků po obou stranách ulice.
   S parkováním části vozidel, které bude nutno z ulice Otínské vyparkovat, se počítá v ulici Jelenovské a v ulici Zderazské nad křižovatkou se Zderazskou.
   S problémy po výstavbě inženýrských sítí v části ulice Otínské se obraťte na firmu ZAVOS s. r. o, pana Adámka, který prováděl stavební dozor investora, tedy za hlavní město Prahu (Odbor technické vybavenosti MHMP) u této stavby.
   Jana Hejrová

 • Otázka: Nová radnice (Jan Lukavský 03.03.2019 11:59) – Výstavba
  Dobrý den, v zářijovém speciálním vydání Novin Prahy 16 věnovaném budoucí výstavbě centra Radotín, bylo u vizualizace budovy radnice na straně 2 v popisku uvedeno, že oproti této vizualizaci bude konečná podoba radnice mírně odlišná. Rád bych tedy věděl zda a kdy budou k dispozici nějaké aktualizované konečné vizualizace a plány radnice. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 08.03.2019 11:32)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Milan Bouzek, místostarosta Městské části Praha 16: 
   Vizualizace radotínské radnice, která byla uvedena v Novinách Prahy 16, je podkladem pro vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Tato dokumentace by měla být k dispozici v září letošního roku.
   S pozdravem 
   Jana Hejrová

 • Otázka: Oplocení lesa (Pavel Černý 25.02.2019 21:01) – Místní hospodářství
  Dobrý den,
  navazuji na svůj dotaz ze dne 22.01.2019 ohledně oplocení na pozemcích p .č. 1719 a 2570 v ulici Na Viničkách.
  V době uplynulé od mého dotazu bylo oplocení dokončeno, opatřeno dvěma brankami, a ty byly uzamčeny. Byl tak zcela znemožněn vstup do lesa z ulice Na Viničkách, kudy vede poměrně frekventovaná lesní stezka přes pozemek p.č. 1734 ústící na okraji přírodní rezervace Staňkovka, kde navazuje na stezku do Černošic.
  Tímto byl porušen § 32/7 lesního zákona, dle něhož je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa; to se netýká lesních školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo farmových chovů zvěře.
  Zamezení černých skládek k těmto důvodům nepatří.
  Bez ohledu na záměr, či investora oplocení, byl ze strany správce pozemku na němž plot stojí t.j. MČ Praha 16 porušen zákon a omezena občanská práva na obecné užívání lesa.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 01.03.2019 10:04)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá Ing. Pavel Švitorka, vedoucí Odboru místního hospodářství:
   Plot je umístěn na pozemku parc. č. 1719 k. ú. Radotín v souladu se stavebním povolením č.j. 17380/18/OVDŽP ze dne 5.9.2018. Plot zamezuje hromadění nepořádku na pozemku parc. č. 2570 k.ú. Radotín, který tam pravděpodobně vytvářejí obyvatelé z ulice Na Viničkách a Dehtínská. Slouží též k ochraně obyvatel před černou zvěří. Podle stávajícího stavu (betonové sloupky) a pamětníků byl pozemek parc. č. 1734 historicky oplocen. Nové oplocení je možné zatím bez problémů obejít. 
   S pozdravem 
   Jana Hejrová 
 • Otázka: Výstavba ul. Lošetická (Zetek 22.02.2019 14:33) – Výstavba
  Dobrý den,
  mám dva dotazy k probíhající výstavbě v ul. Lošetická.
  Jaký je mentálně předpokládaný termín dokončení?
  Plánují se v ulici i slaboproudé sítě, respektive plánují se dovést až na konec ulice?

  Děkuji
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 28.02.2019 12:56)

   Dobrý den,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Milan Bouzek, místostarosta Městské části Praha 16:
   Dokončení výstavby v ulici Lošetická se předpokládá v červnu letošního roku.
   V projektu stavby nejsou zahrnuty slaboproudé sítě, ale upozornili jsme správce těchto sítí, že je možné v průběhu stavby tyto sítě položit do nově budovaného chodníku.

 • Otázka: Cyklostezka A1 (Jaroslav Pražák 24.02.2019 10:13) – Doprava
  Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, kdo je správcem cyklostezky A1 v úseku mezi lahovickým přístavem a Radotínským mostem? V úseku cca 10 m je zde nebezpečně (od kořenů stromů) zvlněný asfaltový povrch. (Byl jsem svědkem pádu staršího cyklisty). Díky a přeji hezký den, Pražák
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 25.02.2019 13:42)
   Dobrý den,
   děkujeme za podnět, na Váš dotaz odpovídá Jan Martínekz oddělení dopravy našeho úřadu:
   Správcem cyklostezky A1 ve zmíněném úseku je Technická správa komunikací hlavního města Prahy,a.s.
   Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 16 správce na nerovnosti na komunikaci upozorní.
 • Otázka: Zderazská, uzavírka (Jan Burjánek 20.02.2019 15:14) – Doprava
  Dobrý den - na stránce Třebotova se obejvily detaily k uzavírce Zderazské (viz http://www.obectrebotov.cz/informace%2Do%2Duzavirce%2Dul%2Dzderazska%2Dv%2Dpraze%2Dradotine%2Da%2Dobjizdne%2Dtrasy%2Dod%2D15%2D3%2D2019/d-1687). Je toto již konečná, schválená verze? Má ke kompletní uzavírce dojít již 15.3.? Děkuji.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 25.02.2019 8:49)
   Dobrý den, pane Burjánku, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Lenka Moravcová z Oddělení dopravy Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí našeho úřadu: 
   Příslušným silničním správním úřadem k povolení uzavírky silnice II. třídy ul. Zderazská je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy. Uvedená verze dopravních omezení již byla projednána s některými dotčenými osobami a měla by být konečná, ale vzhledem k tomu, že dle našich informací zatím nebyla na MHMP podaná žádost o povolení uzavírky, jedná se stále pouze o návrh, který zatím nebyl schválen a nelze ani sdělit žádný konkrétní termín.Vytisknout