Ochrana před povodní v Šárově kole

Vzhledem k tomu, že Rada hl. m. Prahy schválila 8. září na svém 30. zasedání záměr veřejné zakázky na vybudování ochranné stěny v ulici Šárovo kolo v Radotíně, je šance, že již příští rok se toto ochranné opatření začne stavět.

Městská část Praha 16, která nechala (ze svého rozpočtu) vypracovat projekt, má již pro akci připravené územní rozhodnutí i stavební povolení. Nyní se čeká, až Magistrát hl. m. Prahy připraví projekt pro výběr zhotovitele, a samozřejmě, až bude schválen městský rozpočet na rok 2016, o němž se nyní jedná. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je totiž 26,5 milionu korun bez DPH.

Betonová protipovodňová zeď by měla vyrůst na hranicích pozemků zdejších soukromých nemovitostí. Její výše se plánuje od jednoho do jednoho a půl metru – bude v podstatě náhradou podezdívky plotu. Na místech vjezdů a vstupů do zahrad se budou v případě povodně instalovat mobilní hrazení. Dosavadní val, který je nyní navršen podél silnice, má být odbagrován a na jeho místě vznikne půldruhého metru široký chodník. Chodci tak už nebudou nuceni ulicí kličkovat mezi cyklisty a automobily. Stavba si vyžádá i přeložky stávajících inženýrských sítí a jejich doplnění.

Radotínská radnice sezvala osobními pozvánkami na 19. října schůzku se všemi majiteli dotčených pozemků. Ti se zde budou moci podrobně seznámit s projektem, důležitý je samozřejmě i jejich písemný souhlas.

Plánovaná ochrana je dimenzována na padesátiletou velkou vodu. I v případě větší povodně by však měla pomoci eliminovat dynamický účinek první povodňové vlny a poskytnout tak zdejším obyvatelům dostatek času na záchranu majetku, který mají v přízemích domů, případně na jejich samotnou evakuaci z celého prostoru Šárova kola.

Předpokládaný termín zahájení stavby je druhé čtvrtletí roku 2016.

Přílohy

Koordinační situace (pdf, 1 MB)
Příčné řezy (pdf, 251 kB)
Zveřejněno: 19.10.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4867 x
Vytisknout