Olej ze smažení přijímají sběrné dvory

vyzadujiNa území hlavního města Prahy funguje stabilně dvacet sběrných dvorů. Na každém z nich je možné kromě široké škály odpadů odevzdat od prosince loňského roku i použité potravinářské oleje a tuky.

Odložení těchto materiálů je zcela zdarma, pouze je potřeba oleje zbavit zbytků jídla a přinést do sběrného dvora v uzavřené PET lahvi (nikoliv ve skleněné nádobě). Oleje a tuky rozhodně nepatří do záchodu nebo dřezu, neboť ve velké míře zanášejí kanalizaci. (Lepší variantou, i když ne ideální, je oleje slít do PET lahve a následně ji vyhodit do směsného komunálního odpadu.)

Za jeden rok se na sběrných dvorech vysbíralo celkem 4,6 tuny použitých potravinářských tuků a olejů. Ty zpracovatelská firma po vyčištění použila do dalších produktů.

O nakládání s oleji a tuky musí dbát například i restaurace. Všechny provozy, kterým při jejich podnikatelské činnosti vzniká gastroodpad, tedy i oleje a tuky, musí mít ze zákona zajištěno nakládání s tímto odpadem. Měly by mít uzavřenou smlouvou s některou svozovou společností, která jim za úplatu zajistí odvoz gastroodpadu.

Zveřejněno: 18.01.2018 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 636 x
Vytisknout