Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Odbor územního rozvoje MHMP informuje o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy oznámením o konání veřejného projednávání návrhu uvedené Aktualizace č. 4 ZÚR HMP.

Zveřejněno: 25.05.2018 – Jana Kolbaská Vlčková ; Přečteno 285 x
Vytisknout