Povodňová prohlídka Radotínského potoka

Pracovníci Městské části Praha 16 a Povodí Vltavy, s.p. provedli dne 4. července 2017 povodňovou prohlídku Radotínského potoka, a to z důvodu zjištění rozsahu škod a plánu provedení nezbytných prací po bleskové záplavě ze čtvrtka 29. června.

Zkontrolován byl celý tok Radotínského potoka od správního obvodu Praha 13 (nad Maškovým mlýnem), přes Cikánku, oblast kolem ulice K Cementárně a Edenu až po soutok s Berounkou. Dle dokumentace a protokolu z jednání budou správcem vodního toku (Povodí Vltavy, s.p.) zajištěny nezbytné práce na likvidaci povodňových škod včetně vyčištění koryta zejména v oblasti Cikánky a u ústí potoka, odstraněny naplavené větve a další odpad v celé délce a provedeno prořezání stromů spadlých do koryta či v havarijním stavu.

Dnes budou dokončeny také poslední likvidační práce vyžádané od obyvatel ulice Vápenné, kam bude dnes opětovně přistaven kontejner na povodňový odpad. 

vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji

Zveřejněno: 04.07.2017 – Ing. Pavel Jirásek ; Přečteno 2846 x
Vytisknout