Přijďte si dříve pro pas

Městská část Praha 16 upozorňuje všechny své občany, zejména pak ty, jež se chystají k cestě za hranice republiky, aby si včas zkontrolovali platnost svých cestovních dokladů, které budou k této cestě bezesporu potřebovat. 

Z několikaletých zkušeností, které městská část v této oblasti má, vyplývá, že existuje stále velká skupina lidí, kteří nechávají tuto záležitost až na poslední chvíli. Úřad, který cestovní doklady vydává, pak bývá zpravidla zahlcen mnoha žádostmi zapomnětlivců. Proto si touto cestou dovolujeme upozornit, že právě v těchto dnech je vyřízení cestovních dokladů komfortnější, bez větších front a čekání. 

Dále upozorňujeme, že s účinností od 1.7.2018 může občan požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Cestovní pasy ve zkrácené lhůtě vydává Ministerstvo vnitra nebo obec s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost. Občan si může cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě převzít do 5 pracovních dnů tam, kde podával žádost, nebo na ministerstvu (tam také jedině lze převzít pas v pracovních dnech do 24 hodin). 

Současně s touto úpravou došlo ke změně zákona o správních poplatcích, který za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne stanoví následující správní poplatky: 
 • Občanům starším 15 let při podání a následném převzetí pasu u Ministerstva vnitra
  6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč).
 • Při podání žádosti u obce s rozšířenou působností 4 000 Kč (u mladších 15 let 1 500 Kč) a převzetí u Ministerstva vnitra 2 000 Kč (občanům mladším 15 let 500 Kč). 
U vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů jsou stanoveny následující správní poplatky: 
 • Občanům starším 15 let při podání a následném převzetí pasu u Ministerstva vnitra
  3 000 Kč (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč).
 • Při podání žádosti u obce s rozšířenou působností 2 000 Kč (u mladších 15 let 500 Kč) a následném převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč (u mladších 15 let 500 Kč).
 • Při podání žádosti a převzetí u obce s rozšířenou působností 3 000 Kč (občanům mladším 15 let 1 000 Kč). 
Neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, může občan odevzdat u Ministerstva vnitra ČR, pokud současně požádá o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. 

Cestovní doklady si lze zařídit na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín (adresa na mapách Google)

Úřední hodiny:
 • pondělí a středa: 8.00 - 12.00 hodin, 13.00 - 18.00 hodin;
 • úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 hodin; 12.30 - 14.00 hodin;
 • pátek: 8.00 - 12.00 hodin
Zveřejněno: 17.04.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1534 x
Vytisknout