Pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

Upozorňujeme podnikatele, kterým trvalo živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ na účinnost zákona č. 257/2016 Sb., a to od 1.12.2016.

Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení, může provozovat tuto činnost na základě dosavadního živnostenského oprávnění, nejdéle však do 18 měsíců ode dne účinnosti citovaného zákona.

Podmínkou je, že podnikatel podá žádost k České národní bance do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti citovaného zákona. Marným uplynutím této lhůty oprávnění zaniká.

Zveřejněno: 05.01.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2337 x
Vytisknout