Slovo starosty

Je Advent, i teď, kdy tyto řádky píšu, už je zapálená třetí svíce na adventním věnci. Uprostřed záplavy úkolů, které je potřeba ještě do konce roku stihnout, není jednoduché si na to vzpomenout, ale právě ten mihotavý plamínek s tím člověku dokáže pomoci.

V době nejdelších nocí roku potřebujeme naději na světlo. Je pravda, že nás již nepřepadá strach z toho, že se den bude krátit tak dlouho, až nastane věčná temnota, ale i tak nás potěší, když můžeme doma večer rozžehnout svíčky. Protože i v hektickém přesvětleném shonu dnů protažených do noci je zastavení u adventního věnce, nebo i jen u jedné jediné svíce, návratem ke zvyku těch, kdo tu byli před námi. Návratem k jejich nadějím. Dávali jim postupně různá jména, ale všechny jejich tužby přitom vycházely ze stejných potřeb v duši, které tam máme uložené i my. Stačí si to uvědomit. Stačí se zastavit. Umíme to ještě? Někdy nám to jde lépe, někdy hůř. Ale to není důvod se o to nepokusit.

Advent, to je pro věřící křesťany každoroční naděje na příchod Vykupitele. Ale i pro ostatní může mít hluboký význam. Je to něco, co sdílíme, odkaz, který nemusíme chápat všichni stejně, ale dotýká se nás každého. Každoročně nám připomene, že tu žijeme spolu a že se máme navzájem vnímat a respektovat. Dává nám naději, že to světlo ve svém srdci poneseme i pro ostatní. Že nebudeme zapomínat ani na ty, kdo právě teď nejsou tak šťastní jako my – i když jim třeba právě v tuhle chvíli nemůžeme nijak pomoci. Že si budeme víc vážit opravdu důležitých věcí.

Klidný a pohodový zbytek adventního času a šťastné a veselé Vánoce s těmi, které máte rádi, a kteří jsou Vašemu srdci nejbližší Vám přeje

Mgr. Karel Hanzlík

starosta Městské části Praha 16Zveřejněno: 20.12.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2252 x
Vytisknout