Usnesení rady č.1482

STA + OE - podání žádosti na hl. m. Prahu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018

Číslo rady: 100
č. 1482
Ze dne 04.07.2018

rada  s c h v a l u j e   

podání žádosti na hl. m. Prahu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 ve výši 30 000 tisíc. Kč se splatností 6 let.

Zveřejněno: 04.07.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 259 x
Vytisknout