Úřední, nebo oprávněná osoba?

Jaký je rozdíl mezi úřední osobou a oprávněnou osobou?

Úřední osobou je podle § 14 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, každá osoba, která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu. Je to tedy úředník, který se nějakým dílem podílí na výkonu veřejné správy.

Oprávněná úřední osoba je podle § 15 odst. 2 správního řádu každá osoba, která je oprávněná k provádění úkonů v řízení podle vnitřních předpisů nebo pověřená správním orgánem. Oprávněná osoba je tedy úředník, který se podílí na výkonu veřejné správy a provádí úkony jménem správního orgánu. Oprávněných úředních osob může v řízení vystupovat více.

Například jedna oprávněná osoba vede celé řízení a rozhodnutí podepisuje vedoucí. Podepisovat může ale jiná osoba než vedoucí, vždy však bude záležet na organizační struktuře a vnitřních předpisech správního orgánu.

Účastník řízení má právo na informaci, kdo vyřizuje jeho věc, a toto musí být poznamenáno ve spise. Účastník řízení má nárok (§ 15 odst. 4), pokud o to požádá, dozvědět se, kdo jsou úřední
oprávněné osoby v jeho věci, z důvodů případných námitek podjatosti.
Zveřejněno: 30.12.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2883 x
Vytisknout