V Praze stále platí zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Upozorňujeme, že i nadále platí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech stanovených nařízením hl. m. Prahy. Mezi ně patří např. parky, lesoparky a zahrady. 

 

Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, je k dispozici na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle nařízení považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru. 

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti: 

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. 

Výše uvedené nařízení je platné do odvolání.

 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (pdf, 182 kB) 

Zveřejněno: 04.05.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 1117 x
Vytisknout