Velkoobjemový odpad

Sběr velkoobjemového odpadu je financován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován společností Pražské služby, a.s.

Velkoobjemový kontejner je přistaven vždy po dobu čtyř hodin. Po celou tuto dobu je u kontejneru přítomna obsluha. 

Do kontejnerů je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, umyvadla nebo WC mísy.

Bližší informace podají pracovnice Oddělení životního prostředí OVDŽP Úřadu městské části Praha 16, tel.: 234 128 430 (Ing. Jíchová, Ing. Nováková).

 Datum  Den  Čas  Místo 
4. září Úterý  14-18 hodin  Zderazská
 U stanoviště separovaného odpadu 016/017 
 U garáží
18. září Úterý  14-18 hodin  Vojetická
 Za stanovištěm separovaného odpadu  016/006
25. září Úterý  14-18 hodin  Ke Zděři
 Přibližně proti ul. Zítkova
2. října Úterý 
 14-18 hodin Strunkovská
 U stanoviště separovaného odpadu č. 0016/023
 Proti odbočce k vodojemu
16. října Úterý 14-18 hodin
 Věštínská 
 U stanoviště separovaného odpadu 016/003
 Slepá ulice směrem k bytovým domům
30. října Úterý 14-18 hodin (staré) Sídliště 
 Za nákupním střediskem
6. listopadu Úterý 14-18 hodin Prvomájová 
 Přibližně proti ul. U Vápenky 
 Proti čp. 810
13. listopadu Úterý 14-18 hodin Živcová 
 U stanoviště separovaného odpadu 016/009
20. listopadu Úterý 14-18 hodin Na Rymáni 
 U stanoviště separovaného odpadu 016/021
27. listopadu Úterý 14-18 hodin Výpadová 
 U stanoviště separovaného odpadu 016/032
 U čp. 1330 
4. prosince Úterý 14-18 hodin Otěšínská 
 Otočka bus MHD 245
Zveřejněno: 24.08.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 710 x
Vytisknout