Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o orientační výměře 24 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1767/3 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1514/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/17/18.

záměr prodeje (pdf, 219 kB)

Zveřejněno: 08.10.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 263 x
Vytisknout