Záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/117 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/117 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže na něm umístěné. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 5. 2018 usnesením č. 1398/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 6. 2018 usnesením č. XXI/16/18.

Zveřejněno: 02.07.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 225 x
Vytisknout