Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 dvou částí pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, které jsou označeny jako část D o výměře 22 m2 a část E o výměře 228 m2, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1909 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1510/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/13/18.

záměr prodeje (pdf, 219 kB)

Zveřejněno: 08.10.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 279 x
Vytisknout