Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1892/46v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/46 v k.ú. Radotín, vzniklého dle geometrického plánu dělením pozemku parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi stavby garáže na pozemku postavené. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1513/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/16/18.

záměr prodeje (pdf, 225 kB)

Zveřejněno: 08.10.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 239 x
Vytisknout