Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3103/45 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3103/45 v k.ú. Radotín o výměře 558 m2 z celkové výměry 1323 m2 za účelem převodu nájmu ze zemřelého nájemce na oprávněného právního nástupce. Tento záměr pronájmu pozemku byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 27. 6. 2018 usnesením č. 1467/2018.

záměr pronájmu (pdf, 207 kB)

Zveřejněno: 04.07.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 235 x
Vytisknout