Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr směny pozemku parc.č. 2537/2 v k.ú. Radotín o výměře 12 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 85/3 v k.ú. Radotín o výměře 10 m2. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 2. 5. 2018 usnesením č. 1382/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 06. 2018 usnesením č. XXI/17/18.

Zveřejněno: 02.07.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 245 x
Vytisknout